☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Poniedziałek 03.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

w Bornem Sulinowie

 

 

   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.,
  ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000186314. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 608 500 złotych w całości opłacony.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@puk-bornesulinowo.pl
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);
  2. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) -
   w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym
   w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.  
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 8. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 9. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 10. Dane osobowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  będzie odbywało się  na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

 

Wytworzył:
Anna Mencfeld
(2018-05-28)
Udostępnił:
Chyćko Małgorzata
(2018-05-28 09:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Chyćko Małgorzata
(2018-05-28 11:32:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 147810